تبلیغات
***** SOFT (( * بینا & سافت * )) BEINA ***** - در دو قسمت: 02-راهنمای بازی limbo از بخش تا 20 تا پایان

بخش بیستم

این بخش نیز خیلی کوتاه است و حکم آموزش وآمادگی برای ادامه کار را دارد.

در اینجا دو عدد مسلسل، یکی به صورت عمودی و دیگر به صورت افقی خواهید دید که به واسطه لیزر طعمه خود را هدف قرار می دهند. با رفتن روی لیزر ها مسلسل هاشروع به تیر اندازی خواهند کرد با این تفاوت که مسلسل افقی در جای خود ثابت است اما مسلسل عمودی به سمت چپ و راست حرکت می کند. دستور کار به این صورت است که با فعال سازی مسلسل بالا آن را به سمت مسلسل افقی بکشید و با استفاده از تیر هایش مسلسل افقی را از کار بیاندازید.
photo
یک بار بر روی لیزر ها بروید تا سلاح ها شروع به تیر اندازی کنند. حالا برگردید و بر روی سلاح سمت چپی بایستید تا مسلسل بالایی، مسلسل پایین را هدف قرار دهد. حالا مسیر را به سمت راست ادامه دهید تا بخش بعدی آغاز شود.

بخش بیست و یکم

از این بخش به بعد با صداهای محیطی نیز سرو کار داریم. سویچ هایی که فعال میکنید با تعداد تیک تیک مشخصی غیرفعال می شوند. پس صدای باند ها را زیاد کنید.

به سمت راست بروید وپایین بیفتید. جعبه سمت راست را تا انتها به جهت راست هل دهید. در اینجا کلیدی وجود دارد که با رفتن روی آن، به مدت مشخصی (مدت زمانش با صدای تیک تیک مشخص می شود) آهن ربایی در سمت بالا فعال شده و همه چیز را به سمت بالا می کشد. همانطور که گفتیم جعبه سمت راست را تا انتهای مسیر هل دهید.
photo
اینجا سرازیری است. جعبه را رها کنید و سریعا به سمت چپ برگردید و از روی دکمه بپرید. حالا قبل از اینکه جعبه با دکمه برخورد کند با استفاده از جعبه سمت چپ بالا بروید و منتظر باشید تا خود جعبه نیز به واسطه آهن ربا بالا بیاید و به سمت چپ حرکت کند. منتظر باشید تا آهن ربا از کار بیافتد و جعبه سقوط کند. همین که سقوط کرد آن را بگیرید و به سمت نرده بان کوچک هل دهید و از نرده بان بالا بروید. دقت کنید که جعبه را زیر نرده بان طوری قرار دهید که اگر آهن ربا به کار افتاد زمان بالا رفتن به جایی گیر نکند، چون جلوتر دقیقا همین امر انجام خواهد شد.
photo
به سمت راست بروید و از نرده بان انتهای مسیر استفاده کنید تا نرده بان به پایین سر بخورد. حالا دوباره جعبه پایین نرده بان با به انتهای سمت راست هل دهید. سریع آن را رها کنید و با پرش از نرده بان بگیرید و بالا روید و به سمت چپ با تمام سرعت بدوید. جعبه قبلی حالا بالا آمده. سریع قبل از اینکه آهن ربا از کار بیفتد آن را بگیرید و بکشید. حالا جعبه را مطابق شکل زیر قرار دهید.
photo
حالا دوباره به پایین برگردید و حرکت جعبه و دکمه را تکرار کنید اما اینبار سریع برگردید و روی جعبه بالایی باستید تا با باز شدن در بالای سرتان و به کمک جعبه که به سمت بالا حرکت خواهد کرد از در عبور کنید. جلوتر به یک سویچ بالا پایین و یک آسانسور می رسید.
photo
قبل از فعال کردن آسانسور، از زیر آن آویزان شوید و از زنجیر زیر آسانسور بگیرید و پایین بروید. تخم دارای اچیومنت اینجا قرار دارد. آن را له کنیدتا ، Under Ground برایتان آزاد شود.
photo
حالا دوباره به بالا برگردید. کلید آسانسور را بزنید تا پایین بیاید. دوباره بزنید تا به سمت بالا حرکت کند و سریع بر روی آن بپرید. پنل دیگری برای کنترل آسانسور در بالا قرار دارد. با استفاده از این کلید آسانسور با به پایین بفرستید. دوباره کلید را بزنید تا به سمت بالا حرکت کند. سریع بر روی سقف آسانسور بپرید تا با لیرز مسلسلی که در دیوار سمت چپ قرار دارد برخورد کنید. سریع پایین بپرید تا سوراخ سوراخ نشوید. این کار باعث می شود تا جعبه ای که از درخت آویزان است به پایین بیافتد. دوباره آسانسور را به پایین بفرستید. جعبه را بر روی آسانسور قرار دهید و آن را بالا بفرستید و خود نیز بالا بروید. حالا باکمک جعبه به سمت چپ بپرید (از گوشه بالای اسحله بگیرید).
در اینجا با فشار دادن کلید، جاذبه در قسمت جلویی فعال و غیر فعال می شود. در آنجا جعبه دوم ما قرار دارد که باید به این سمت بیاوریم. اینگونه باید عمل کنید. در ابتدا جعبه به سقف چسبیده است. با غیر فعال کردن جاذبه جعبه با شیب به سمت راست به پایین می افتد. اینجا باید با فعال و غیر فعال کردن مداوم جاذبه، جعبه را در هوا نگه دارید اما به طوری که گرانش آن به سمت راست باشد و کم کم از آن محیط خارج شده و به سمت شما بیاید. بعد از آزاد کردن جعبه ، آن را تا انتها به سمت راست هدایت کنید.
photo
حالا بر روی آسانسور بپرید و همراه با جعبه روی آن مسیر را به سمت راست طی کنید. از جعبه به عنوان پوشش در مقابل لیزر مسلسل استفاده کنید و از نرده بان بالا بروید. در بالا دو کلید را خواهید دید که یک فلش روی آن ها قرار دارد. یکی به سمت بالا و دیگری به سمت پایین. با فعال کردن این کلید ها به توجه به مسیر فلشی که رویشان قرار دارند جاذبه کلا تغییر کرده و شما به همان جهت کشیده خواهید شد. حالا دکمه پایینی را بزنید تا جاذبه شما را به سمت بالا ببرد. خواهید دید که جعبه اولی نیز به بالا آمد. آن را رد کرده و به سمت چپ حرکت کنید تا جعبه دوم را که آن هم اکنون در بالا هست را با خود بیاورید. با گرفتن جعبه به سمت راست برگردید. حالا حالت جعبه ها را مطابق شکل زیر تنظیم کنید.
photo
اکنون زمانی که پلتفرم در حال حرکت به سمت بیرون حرکت کرد سریع جاذبه را عوض کنید وبا کمک هر دو جعبه از موانع بالا بروید. حالا از نرده بان پایین بیایید تا وارد بخش بعدی شویم.

بخش بیست و دوم

ابتدا به جلو بروید و میدان مغناطیسی (آهن ربا) را به جریان بیاندازید. حالا به چپ برگردید و جاذبه را عوض کنید تا هر دو کانتینر به سمت بالا بروند. اما دقت کنید. به محض اینکه کانتینر سمت چپ (به علت اینکه بالاتر از کانتینر سمت راست قرار گرفته است) به سقف رسید سریعا جاذبه را غیرفعال کنید تا کانتینر سمت راستی فرصت چسبیدن به سقف را پیدا نکند و دوباره به پایین بیافتد.
photo
حالا از روی کانتینر بپرید و به جلو بروید. در اینجا باز هم دو عدد تغییر دهنده جاذبه خواهید دید. با زدن پایینی خود شما نیز به بالا خواهید رفت. از آن سمت چرخی بر روی سیم سمت راستی قرار دارد که با تغییر جاذبه به سمت چپ خواهد امد. طوری تنظیم کنید که چرخ متحرک به اتنهای مسیر نرسیده شما پایین بیایید و سریعا از طناب متصل به آن بگیرید تا به سمت راست بروید.
photo
در انتهای مسیر به سمت راست مراقب تیرک های داخل دیوار باشید و قبل از پایان مسیر بر روی پشت بام بپرید تا بخش بعدی شروع شود.

بخش بیست و سوم

از پشت بام به پایین سر بخورید. در انتها بپرید و در حالت معلق در هوا کلید تغییر جاذبه به سمت راست را بزنید تا به دیوار سمت راستی بچسبید. حالا اره فعال شده و به سمت شما می آید. سریع به سمت بالا حرکت کنید. اینجا باید بپرید و کلید تغییر جاذبه به سمت پایین را فشار دهید بر روی حرف H بیفتید (همان حروف HOTEL در بخش های قبلی). دقت کنید که حرف H دارای جریان الکتریکی است و باعث برق گرفتی می شود. تنها بخش کوچکی از آن برق ندارد و شما باید خود را به آنجا برسانید. منتظر شوید تا نئون حرف روشن شود. همین که روشن شد شما بپرید و جاذبه را تغییر دهید. حالا پایین آمدن شما مصادف می شود با خاموش شدن نئون ها. سریع خود را به مکان بدون نئون برسانید.
photo
باز هم منتظر باشید تا نئون ها خاموش شوند و سریع بر روی لوله سمت راست بپرید. در زیر همین لوله یک طناب وجود دارد که با کمک آن شما به پایین خواهید رفت. در ابتدا باید بر روی گوشه حرف H بپرید و بعد به سمت طناب پرش کنید.
photo
زمان بندی دقیق انجام دهید و وقتی مقدار کمی به خاموش شدن نئون ها ماند به سمتش بپرید و سریعا طناب را بگیرید. حالا به پایین بیایید و به سمت راست حرکت کنید.
در اینجا با زدن دکمه جاذبه جعبه ای به سمت بالا خواهد آمد. اما این بار جاذبه زمان محدودی دارد و بعد از قطع شدن صدای تیک تیک غیر فعال خواهد شد. باید چندین بار جاذبه را فعال کنید و جعبه مذکور را تا انتها به سمت راست هل دهید تا بتوانید از روی آن بالا بروید. اما قبل از این کار می خواهیم آخرین اچیومنت مربوط به تخم ها را بگیریم.در سمت چپ نقشه مکانی وجود دارد که به واسطه تغییر جاذبه به آنجا خواهید رسید. باید خیلی سریع عمل کنید.
photo
جاذبه را فعال کنید و سریعا به سمت چپ حرکت کنید. در داخل دیوار کشویی وجود دارد. آن را بیرون بکشید و تخم از کشو بیرون می افتد. آن را له کنید تا اچیومنت Going Up آزاد شود.
photo
حالا طبق گفته های بالا عمل کنید تا مسیر را ادامه دهید. وقتی به سمت راست رسیدید مواظب اره زیر پایتان باشید. حالا از یک سرازیری به پایین خواهید افتاد. سریع از آخرین جای سرازیری بپرید و دکمه جاذبه به سمت بالا را بزنید و به سمت راست بدوید و در یک مکان امن باستید و وارد آخرین بخش شوید.

بخش بیست و چهارم

آخرین دکمه جاذبه ای زدید خراب بود و شروع به اتصالی برق می کند. نتیجه اینکه جاذبه تند تند بالا و پایین خواهد شد. از اینجا تا پایان باید به دقت به صدای زمان تغییر جاذبه گوش کنید.
برای گذشتن از اولین مانع باید دکمه آهن ربا را فعال کنید. وقتی جاذبه به سمت پایین است به صدای تغییر جاذبه گوش دهید. وقتی چند تیک تاک به تغییر نمانده بود سریع به سمت پنل آهن ربا بپرید. کلید را بزنید و همین که مسلسل خواست به سمتتان تیر اندازی کند جاذبه تغییر کرده و شما بالا می روید. حالا تا زمانی که بالا هستید خود را به مانع که حالا به سقف چسبیده برسانید. منتظر شوید جاذبه به سمت پایین برگردد. به محض بازگشت از مانع بالا رویدو از سریع از روی آن عبور کنید.
در مرحله بعدی با توجه به صدای تیک تاک طوری عمل کنید که در لحظه های آخری که جاذبه میخواهد به سمت بالا تغییر کند، پایین بپرید و با تغییر جاذبه به سمت بالا از تیررس مسلسل خارج شده و به قیمت زیرین پلتفرم بچسبید. (قسمت قرمز رنگ)
photo
به محض اینکه به اینجا رسیدید به سمت چپ بدوید و منتظر شوید تا جاذبه شما را به پایین بیاندازد. اینجا از سرازیری سر می خوید و زیر اره بزرگی قرار میگیرید. مواظب اره زمانی که به سمت بالا می روید باشید. حالا یک اره بزرگتر نیز در زیر اره بالایی قرار دارد. باید طوری با صدا تنظیم کنید که وقتی نزدیک به بالا رفتن است شما به روی اره پایینی بپرید تا قبل از برخورد شما به اره جاذبه شما به بالا ببرد. وقتی از اینجا نیز گذشتید کمی جلو بروید و نفس راحتی بکشید.
قسمت بعدی شاید سخترین قسمت اندازه گیری ذهنی باشد. دقت کنید که در بالا فلش جاذبه به جهت راست وجود دارد. روبروی آن هم اره ای بزرگ بر روی دیوار منتظر شماست. دیوار بالای اره هم دارای برق الکتریکی است. پس تنها جایی که باقی می ماند قسمت زیرین اره است.
باید طوری تنظیم کنید که وقتی جاذبه به سمت بالاست بپرید و زمانی که جاذبه به سمت پایین تغییر می کند کلید را بزنید.
photo
اگر تنوانستید این کار را انجام دهید شما بازی را به پایان رساندید و همینطور به سمت راست ادامه دهید تا شاهد پایان عجیب و احساسی این بازی بزرگ باشید.

آخرین اچیومنت کل بازی مربوط می شود به اینکه تمامی بازی را در یک وحله، یعنی بدون خارج شدن از بازی یا خارج شدن به داخل منو، از ابتدا تا انتها، آن هم با تعداد مرگ پنج عدد یا کمتر به پایان برسانید.

امیدواریم این راهنما کمکی برای شما عزیزان باشد. موفق و پیروز باشد.


  • paper | قیمت رپورتاژ آگهی | رپورتاژ سایت
  • فروش | خرید Reports
  •