تبلیغات
***** SOFT (( * بینا & سافت * )) BEINA ***** - کامل ترین آموزش کشت انواع قارچ صدفی و دکمه ای و درختی در ایران

 مروری بر روش های مختلف کشت قارچ صدفی

۱- روش كشت در كیسه پلا ستیكی

۲- روش كشت در جعبه چوبـــــی

۳- روش كشت در جعبه پلا ستیـكی

۴- روش كشـت در پشـــته

۵- روش كشت در قفسـه هـای فلزی ویا چوبی

۶- روش كشت پـایـهای ( ستونی )

۷- روش كشت بر روی كنده درختان

۸- روش کشت از طریق تزریق ریسه برکندههای درختان

 ۱- روش کشت قارچ صدفی در کیسه پلاستیکی

     مایه قارچ مورد نیاز برای یک بسته کمپوست حدوداً ۲۵۰ گرم بذر قارچ صدفی جهت تلقیح در ۸الی ۱۰ كیلوگرم ازكاه وكلش گیاهان تیره غلات در نظر گرفته شده است وتا لحظه‏ای كه كمپوست شما آماده نشده است به هیچ عنوان درب بسته را باز نكنید چون احتمال آلودگی آن خواهد بود.

۱- یك كیسه پلاستیكی به قطرcm ۵۰ و به طول ۱۰۰cm انتخاب كنید. ( كیسه‏های بسته بندی میوه جات مانند خیار و... )

۲- طبق شكل A تعداد سه عددسوراخ به قطر یك سكه ۵۰ ریالی در ته كیسه و چندین سوراخ در بدنه كیسه در نقاط مختلف جهت خروج آب اضافی وتهویه بستر ایجاد كنید(جمعا حدود ۳۰ سوراخ می‏شود).

۳- مقدارحدوداً ۸ الی۱۰كیلوگرم گاه یا كلش یكی ازگیاهان تیره غلات را تهیه نمائید.(گندم ـ جو ـ چاودار ـ یولاف ـ برنج ـ ذرت ـ سورگوم و ... )

کلش = اگر محصول غلات را با دستگاه کمپاین برداشت نمایند( درو ) نتیجتا ساقه های غلات به طول ۸ الی ۱۴ سانتیمتر طول خواهند داشت که به آنها کلش کفته می‏شود . یعنی طول ساقه ها بزرگ خواهد بود

گاه = اگر محصول غلات را با دستگاه خرمن کوب خرمن نمایند ( جدا کردن دانه ها ار پوسته غلات ، کلوم وکلومل ) ساقه های حاصل کوچک خواهد بود که به آنها گاه گفته می‏شود .

۴ - كلش‏های تهیه شده را در یك ظرف بزرگی ( قابلمه ـ دیك ) ریخته و روی آنها آب معمولی ( سرد ) ریخته بطوری که گاه وگلشها در آب غرق آب شوندوبعدروی شعله گاز(یا هر نوع منبع حرارتی) قرار دهید واز لحظه به جوش آمدن كامل آب حداقل به مدت ۳۰ دقیقه به كلش‏ها حرارت داده وكلش‏های در حال حرارت را گاهی زیر و رو نمائید.  

( جوشانیدن گاه ویا گلش‏ها به سه علت انجام می‏گیرد  A . اگر در داخل گاه ویا گلشها بذر غلات ویا هر بذر دیگری قرار گیرد در اثر حرارت که موقع جوشانیدن به آن داده می‏شود جنین آن از بین رفته و دیگر به هیچ عنوان اگر در محیط مرطوب قرار گیرد جوانه نخواهد زد  B . در اثر حرارتی که به آنها داده می‏شودهر گونه آلودگی داشته باشد از بین خواهد رفت   .Cبا توجه به اینکه دیواره گاه وکلشها در حالت خشک سفت وخشبی هستند لذا نفوذ ریسه های قارچ به دیواره آنها مشکل خواهد بود وبه خاطر اون اگر گاه وگلشها در آب جوشانیده شوند بهتر است . ) 

۵- بعد از پایان زمان قید شده كلش‏ها را از یك آبكش ، آبكش نموده و آب اضافی آن را بگیرید.

۶ - بعد از آبكش نمودن چند دقیقه‏ائی اجازه دهید تا كلش‏ها خنك شوند.

۷- كلش‏های خنك شده را به كیسه پلاستیكی تهیه شده به ارتفاع حدوداً ۱۰-۱۵ سانتیمتر پر نموده وبا كف دست به آنهاکمی فشار داده تا كیسه حالت استوانه بدهید.

۸ -  دهانه بطری یا بسته حاوی مایه قارچ ( بذر قارچ ، اسپان قارچ ) را باز كرده وتوسط یك میله‏ای تمیز و آغشته به الكل،محتویات درونی را كه به حالت فشرده و چسبیده به هم هستند، را به هم زده، و از هم جدا نمائید.

۹-مقدار ۲۰ الی ۲۵ گرم از مایه قارچ(بذر درون‏ بسته) را به كف دستتان(که قبلا حتما با آب وصابون شسته اید) ریخته وخوب از هم جدا نموده و بطور تصادفی بر روی كلش‏های پهن شده در ته كیسه پلاستیكی بپاشید.

۱۰- مجدداً از كلش‏های سرد شده را به همان ارتفاع  و اندازه برداشته و به درون كیسه پر نمائید تا روی بذور پوشیده شود و با دست روی آنها کمی فشار دهید تا تماس كامل حاصل گردد.

۱۱- دوباره بذر پاشیده و روی آنها كلش اضافه نمائید و این كار را آنقدر ادامه دهید تا اینكه هم كیسه پر شود وهم بذر و كلش‏تان تمام گردد.

۱۲- درب كیسه پلاستیكی را محكم بسته و زیر آن یك ظرفی (بهتر است پلاستیكی باشد) قرار دهید تا آب اضافی درون كیسه كه به مرور زمان خارج خواهد شد اطراف را خیس وكثیف نكندالبته اگر فقط ، یک بسته کشت داده ودر آشپزخانه یا راه پله قرار داده اید.

۱۳- كیسه را در یك  محیطی با دمای بین ۱۸ الی ۲۴ درجه سانتیگراد تا زمانی‏ كه كیسه را ریسه‏های قارچ  پرنماید كه معمولاً بین ۱۴ -۱۶ روز طول می‏كشد قرار دهیدبطوری كه در معرض تابش نور مستقیم آفتاب نباشد.

۱۴- بذر قارچ كاشت داده شده تا مرحله ظاهر شدن اولین ته سنجاقی ها ( قارچ های اولیه ) نیازی به نور – رطوبت – آبیاری ندارد و همان مقدار رطوبتی كه موقع جوشانیدن گاه ها در آب به خود جذب كرده اند كافی است ولی بعد از طی مراحل و زمان قید شده (۱۴ – ۱۶ روز) كیسه سفیدی در اختیار دارید كه حاوی میسیلیومهای قارچ است ، از این لحظه به بعدكه اولین قارچها ظاهر می‏شوند حتما باید به محیط رطوبت ، نور و كمپوست را آبیاری نمود.

ظاهر شدن ته سنجاقیها       

 ۱۵- بعد از ظاهر شدن اندامهای بارده قارچ ، روزی در دو نوبت و بسته به میزان درجه حرارت منطقه پرورش و رطوبت محیط مقدار۴  -  ۵ لیتر آب بر روی بستر ریخته تا ضمن آبیاری ، رطوبت زیر پلاستیك نیز تامین گردد.

۱۶- جهت تامین رطوبت محیط وبستر در منزل كه باید بین ۸۵ الی ۹۰% باشد میتوان طبق شكل B  یك چهار چوب تهیه نموده وبر روی آن پلاستیك  كشیده وبسترتان را زیر آن قرار دهید، و بعد از هر بار محصول دهی و برداشت محصول برای اینكه ته بستر در طی دوره خشك نشود بهتر است بستر را به صورت سروته ( وارونه ) قرار داده و آبیاری نمائید و تا برداشت محصول سری بعد به همان شكل باقی بماند وتا مدت حدود۴  ماه برای شما هر ۱۰ الی ۱۲ روز یك بار قارچ خواهد داد بطوری كه به ازای هر كیلو گاه خشك كمپوست اگر خوب مراقبت گردد ۸۰۰ الی ۸۵۰گرم در طی دوره محصول قارچ خواهد داد.

۱۷- نظر هموطنان عزیز را به این نكته معطوف می‏داریم كه تا زمانی كه قارچ بر روی بستر مشاهده نكرده‏اند به هیچ عنوان به كمپوست آب ندهید. مگر اینكه ، كمپوست در حال خشك شدن باشد.

۱۸- در صورت مواجه شدن با هرگونه مشكلی در مراحل پرورش قارچ  با ما تماس حاصل نموده و رفع اشكال نمائید.

توجه :

از همان لحظه اول كار در ته كیسه پلاستیكی،حدوداً سه عدد سوراخ به انداز یك سكه 50 ریالی ایجاد نموده تا آب جمع شده در ته بستر از آنجا خارج شده و باعث گندیدگی آن نشود. 

۲- روش كشت در جعبه های چوبی: اینروش پرورشقارچ برای اولین بار در سال ۱۹۳۴ در آمریكا آغاز شد و روش كار بدین صورت بود كه ابتدا یك جعبه چوبی تمیز را انتخاب كرده و به قسمت درونی آن یك لایه نایلون پــهن می‏كنند و بعد مواد اولیه تهیه شده را به داخل جعبه بصورت لایه به لایه كه بین دو لایه مقدار كمی مایه قارچ ریخته و مجدداً كمپوست را روی آنها اضافه می‏كنند تا اینكه جعبه پر شود وپس از پر كردن جعبه درب آن را نیز بسته و به یك گوشه ازاطاق پرورش بصورت مایل قرار داده تا آب اضافی آن خارج شود و روی همه جعبهها یک ورق نایلونی کشیده تا از تبخیرآب ازسطحکمپوست جلوگیری شودوحتی گاهی‏نیزهرسهالیچهار روز یكبار مقداركمیآب بر روی آن اسپری میكنند تا میسیلیومها تمام قسمتهای درونی جعبه را پرنماید پس از تكمیل شدن رشد میسیلیومها در داخل جعبه كهمعمولاً حدود۱۴ الی ۱۸روز طول می‏كشدورقه نایلونی را برداشته‏وآنها را ازجعبه خارج كرده وبه صورت ردیفی چیده و یا از سقف آویزان می‏كنند تا شروع به محصـول‏ دهـی كند. مشكلی كه در این روش كشت وجود دارد رشد انواع كپك‏های آلوده كننده و قارچهای مضرمی‏باشدروی کمپوست است .

۳-  روش كشت در سبدهای پلاستیكی: جعبه‏های پلاستیكی رایج در بازار كه برای حمل میوه وسبزیجات بكار می‏روند برای این كار مناسب بوده و این روش كشت نیز عیناً همانند پرورش قارچ درجعبه های چوبی بوده وبا این تفاوت كه اولاً میزان آلودگی جعبه های پلاستیكی نسبت به چوبی كمتر بوده و ثانیاً دوره استفاده یا عمر آنها از جعبه ‏های چوبی بیشتر است ولی به هر حال روش كار عین روش قبلی است.

۴_ روش كشت پـایه‏ای یا(ستونی):به منظور افزایش در میزان تولید و بهره‏گیری هر چه بیشتر و بهتر از جریان هوا در مرکز ( وسط) کیسه پلاستیکی یك لوله فلزی و یا پلاستیكی P.V.C كه بدنه آن سوراخدار است قرار داده واز قسمت پایین شروع به پر کرده کیسه با کمپوست وتلقیح آن با اسپان ( بذر قارچ ، مایه قارچ ) نموده‏واز كف كیسه وستون،كشت به صورت لایه به لایه انجام می‏گیرد ودر لایه آخر بعد از پر نموده كمپوست درب كیسه را بسته و تا زمان سفید شدن كمپوست كیسه را در نمی‏آورند.

  ۵- روش كشت بـرروی قفسه‏های فلزی یاتورهای فلزی: برای ساخت قفسه‏های فلزی ابتدا توسط لوله‏های فلزی چهار پایه‏های فلزی (چهارچوب فلزی) را برپاكرده وبعداً روی آن توری مشبك یا همان توری مرغـی نصب می‏كنندو نهایتاً بر روی آن توری كمپوست به اندازه مورد نظر پهن كرده ومایه قارچ روی كمپوست اضافه كرده و درپایان روی بستریكلایه پلاستیكپهـن می‏كنندتاجلوتبخیرآب بسترگرفته شودومعمولاً هردو روز در میان یك بار آبیاری می‏كنند

۶- روش كشت‏ بر روی زمین یا سكو بصورت پشته‏ای : یكی از روشهای قدیمی بوده و مواد بستری(کمپوست ) را در روی زمین به شكل پشته در آورده و به صورت لایه به لایه مایه قارچ را به كمپوست تلقیح می‏نمایند ودر نهایت بستر به صورت پشته در آمده و روی آن را با پلاستیك جهت جلوگیری از تبخیر آب می‏پوشانند تا زمانی كه اندامهای قارچ ظاهر شود و آن موقع اقدام به برداشت روكش پلاستیكی می‏نمایند، البته در صد آلودگی در این روش بالاست.

۷- روش كشت بر روی كنده درختان:

پرورش قارچ بر روی كنده درختان یكی از قدیمی‏ترین روشهای پرورش قارچ به شمار می‏رود و در كشور مجارستان ابداع شده وبه سایر كشورها كسترش یافته ونحوه عمل بدین شكل است كه ابتدا چوبهایی به قطر ۲۵ الی۳۰ سانتیمتر از نوع تبریزی ، بید ، آلش ، ممرز ، بلوط وغیره را به ارتفاع ۳۰ الی ۴۰  سانتیمتـر در اوایل فصل بهار تهیه می‏كنند بطوری كه كنده‏ها باید به حد كافی رطوبت داشته باشند ویا اینكه بطور مصنوعی مرطوب گردند بعداً یك گودالی كه عمق آن حدوداً ۱۰ الی ۱۵ سانتیمتر بیشتر از ارتفاع كنده‏هاست در سطح زمین حفر مینمایند البته طول وعرض گودال بستكی به تعداد كنده و عرض آنها دارد سپس به كف گودال مایه قارچ را پخش كرده و بعداً كنده‏های تهیه شده را به صورت ایستاده در گودال بر روی مایه قارچ قرار داده و طبق شكل ذیل روی قسمت بالای كنده ها نیز مقداری مایه قرار می‏دهند سپس روی كنده‏ها و گودال را به وسیله شاخه و برگ وساقه‏های خشك گیاهانی مانند ذرت وغیره بطور كاملا" فشرده پوشانیده ودر نهایت از روی آنها نیز یك لایه خاك به ضخامت ۱۰ الی ۲۰ سانتیمتر می‏ریزند، و همانطوری كه متذكر شدیم همه این عملیات در فصل بهار انجام میگیرد وتا فصل پائیز با توجه به دمای محیط ۳ الی ۴  بار باید اقدام به آبیاری خاك اطراف گودال نمود كه رطوبت داخل گودال تامین شود وطی ۴   الی ۵ ماه تا فصل پاییز ریسه‏ها شروع به گسترش در روی كنده‏هـا  نموده و در فصل  پاییز حدوداً  اواسط  مهر ماه كنده‏ها را از داخل گودال خارج كرده و در محلی تقریباً روشن و دور از تابش مستقیم آفتاب و وزش باد، در زمین جوبی به عمق ۱۰ الی ۱۵ سانتیمتر ایجاد كرده و كنده‏ها را بطور ایستاده در داخل آن جوب خاك میكنند كه در آینده كنده‏ها از طریق همین جوی آبیاری شده و رطوبت لازم برای ریسه‏ها را تامین نمایند و معمولاً یكی دو بار آبیاری در هفته كافی خواهد بود .با فرا رسیدن سرما وفصل پاییز ظهور اولین قارچها آغاز می‏شود ومعمولاً ۳  الی۵ سال متوالی می‏توان از آنها قارچ برداشت نمود واین روش اكثراً در مورد پرورش قارچهای مانند پلوروت و شی‏تاكه مورد استفاده قرار می‏گیرد كه قارچهای چوبخوارند . 

  ۸- روش کشت از طریق تزریق ریسه های قارچ برکنده های درختان  

 یكی دیگر از روشهای كشت وپرورش گونه هایی از قارچ صدفی همانندروش قبلی ( 7  ) پرورش قارچ بر روی تنه و كنده درختان می‏باشد منتهی با این تفاوت كه در روش قبلی كنده ها را در داخل گودالی دفن می‏كردند و اسپان قارچ را در زیر وروی كنده ها می‏پاشیدند ولی در این روش ابتدا در محیط آزمایشگاهی اقدام به رشددادن میسلیومهای قارچ بر روی قطعات چوبی به طول حدود 3 سانتیمتر و قطر یك سانتیمتر بجای تكثیر بر روی بذور غلات نموده واین قطعات حاوی میسلیومها را در بسته بندی های پلاستیكی به بازار عرضه می‏گردد.       

    سپس افراد علاقمنداقدام به خرید این بسته ها نموده وكندههای درختانی مانندبید ،تبریزی ، افرا ، توسكا ، سپیداروبلوط به قطر حدود 3۰ سانتیمتروبه طول دلخواه مثلا از5۰ سانتیمتر الی 2 متر را تهیه كرده  و توسط یك دستگاه دریل اقدام به سوراخكاری در تنه این درختان به فاصله حدود ۱۲ سانتیمتر و به عمق ۴ الی ۵ سانتیمتر نموده بطوری كه قطعات حامل میسلیوم بتواند در این سوراخها جاگیرند

بعد از ایجاد سوراخ در تنه كنده ها اقدام به قرار دادن قطعات چوبی( میخ های چوبی ) حامل میسلیوم در تنه و سورخهای ایجاد شده در كنده ها انتخاب شده كرده و توسط چکش یک ضربه آرامی میخهای چوبی را در جایشان محکم میکنیم. 

كنده ها را در یك محیط مساعد از نظر درجه حرارت ورطوبت مرتب در كنار یكدیگر قرار داده و مراقبتهای لازم از نظر رطوبت ، درجه حرارت ، تهویه ، نور را انجام می‏دهند تا ریسه ها ی قارچ در تنه این كنده ها نیز شروع به فعالیت نمایند وتولید قارچ نمایند و لازم به ذكر است كه طول دوره باردهی این روش با توجه به اینكه از كندها تغذیه میكنند طولانی است . 

 **********

پرورش کشت قارچ با کمترین تخصص

پرورش قارچ صدفی : از آنجایی كه پرورش قارچها معمولا” در محیطی بسته انجام می شود؛ لذا قارچهای صدفی را می توان در هر منطقه جغرافیایی و با هر نوع آب و هوایی كشت كرد.این قارچــــها می توانند اختـــلاف درجه حرارت 16 تا 30 درجه سانتیگراد را تحمل كنند.
در یك انبار با مساحت 80 متر مربع : در یک انبار
۸۰ متری بیش از یك تن قــارچ می توان تولید كرد. زمان لازم برای این كار حدود 2 ماه بوده و اولین برداشت پس از یك ماه بدست می آید. این جزوه برای تولید قــارچ صدفی درسطحی پایین تراز این میزان نوشته شده بدیهی است جهت تولید در مقیاس بالا دانش فنی بیشتری مورد نیاز می باشد؛ كه در كلاسهای تئوری عملی ارائه خواهد شد .

فضای مورد نیاز : برای كشت قارچ صدفی می توان از یك اتاق ؛ زیرزمین ؛ انبار متروكه ؛یا هرمكان خالی دیگر كه دارای سقف مناسب باشد استفاده نمود.این مكان باید توانایی نگهداری دمای اطاق راداشته باشد بطوریكه ؛ تاحد امكان از اختلاف شدید درجه حرارت جلوگیری كند

محیط كشت قارچ صدفی : محیط كشت قارچ صدفی از كاه گندم ؛ کاه جو ؛ کاه برنج ؛ تراشه چوب صنوبر.... تهیه می شود. در این كشت از خاك و كود استفاده نمی شود بنابراین هیچگونه آلودگی زیست محیطی ندارد .

نحوه كشت قارچ صدفی : كاه وكلش خرد شده را یك شب در آب گذاشته تا كاملا”مرطوب ؛سپس مدت 2 تا 3 ساعت در آب جوش پاستوریزه می شود .برای این كارمی توان از یك بشكه خالی استفاده كرد .زمان پاستوریزه كردن از وقتی محاسبه میشودكه آب به نقطه جوش رسیده باشد.جهت اطمینان خاطر بهتر است از دماسنج الكلی برای سنجش دمای آب جوش استفاده شود. سپس كــاه را آبكش كرده آنرا به حال خود رها می كنند تا پس از چند ساعت خنك شود؛ بطوریكه بالمس كردن كاه با پشت دست ؛ هیچگونه گرمایی احساس نشود .

بذر زنی : پس از اینكه كاه كاملا خنك شد با 3 تا 5 درصد اسپان( اسپان= بذر قارچ ) مایه زنی می شود به این منظوربرای هر 10كیلوگرم كاه پاستوریزه شده مقدار400 تا 500 گرم بذرقارچ اضافه و مخلوط میشود. مخلوط حاصل درون كیسه هایی به قطر 45 تا50 سانتیمتربا ارتفاع 80 تا 150سانتیمتر ریخته سپس سطح آن كمی فشرده شده تا رطوبت كاه حفظ گردد. پس از بستن سر كیسه آنرا به محیطی كه از قبل بعنوان سالن كشت در نظرگرفته شده انتقال داده واز سقف آویزان میكنند. می توان كیسه های كشت شده را روی زمین هم قرار داد.
كنترل دما و نور : از اولین روز كشت تا مدت 25 الی 30 روز دما روی 24 درجه سانتیگراد نگهداری شده ؛در صورت امكان محیط را تاریك می كنند. نورخورشید برای قارچ صدفی مناسب نیست.پس ازاینكه سطح كاه پوشیده ازتارهای سفید رنگ و ظریف قارچ صدفی شد. سوراخ هایی به فاصله 20 تا 25 سانتیمتر و به اندازه كف دست در اطراف كیسه كشت شده ایجاد و با آ بپاشی مداوم كف سالن رطوبت محیط را افزایش می دهند . در این زمان دما به 20 درجه سانتیگراد كاهش داده می شود. وجود نور یك لامپ در این زمان ضروری بوده و باعث افزایش محصول می شود .قارچها پس از یك هفته دیگر آماده برداشت می با شند .

آبیاری : زمانی كه كیسه ها پاره می شوند ؛ چنانچه رطوبت محیط پایین پاشد ؛ سطح كاه خشك شده و بایستی با مقادیر خیلی كم آب ؛ بصورت اسپری آبیاری شوند . آبیاری ممكن است روزی دو بار یا بیشتر انجام شو د. باید توجه داشت كه آبیاری 48 ساعت قبل از برداشت قارچها متوقف شود. پس از برداشت محصول میتوان آبیاری را ادامه داد.

میزان تولید : میزان تولید از هر كیسه طی 4 تا 5 چین یا بیشتر در حدود 2 تا 4 كیلوگرم قارچ تازه میباشد .

*****

انواع روشهای کشت قارچ صدفی

کشت در کیسه: یکی از رایج ترین روش ها در کشت قارچ در اکثر نقاط جهان است. بعضی از مزایای آن به شرح زیر است.
1- ریسک کمتری نسبت به روشهای دیگر کشت دارد.

2- کنترل آسان آفات و بیماریها

3- امکان کشت در تمام طول سال

4- بازگشت سریع سرمایه

5- سرمایه گذاری اولیه کم

6- امکان کشت در خانه

روش کار : ابتدا بستر خود را انتخاب نمایید در مورد بستر در درس قبلی توضیح داده شده است .
اگر از کاه استفاده می کنید بهتر است ابتدا کاه ها را  خرد کنید ( کاه های خرد نشده نیز قابل کاشت می باش
ند). برای ضدعفونی کردن کاه ها باید آنها را بجوشانید. برای این کار بهتر است کاه ها را درون کیسه های پلاستیکی ریخته و آنها را به مدت 45 دقیقه در آب جوش قرار دهید ( 45 دقیقه از زمانی که آب به جوش می آید). کاه ها را به مکان تمیز برده و 24 ساعت منتظر بمانید تا آب اضافی آن خارج گردد. 

 رطوبت مطلوب به نحوی است که وقتی یک مشت کاه را در دست فشار می دهید چند قطره آب از آن بچکد. قبل از ریختن  کاه ها (بستر ) در پلاستیک ( پلاستیک های خیاری) بهتر است چند سوراخ در کف پلاستیک ایجاد نمایید.

کاههای ضد عفونی شده را تا ارتفاع حدود 20 – 30 سانتیمتر در داخل کیسه های پلاستیکی ریخته و با دست خوب فشرده نمایید، سپس بر روی آن یک لایه بذر بپاشید و این عمل را تا پر شدن کامل پلاستیک انجام دهید. برای فشرده شدن کاه ها بهتر است یک سوراخ در وسط کیسه ایجاد نماییم  و در نهایت درب پلاستیک را ببندید. میزان بذر هر کیسه بستگی به مقدار کاه و اندازه کیسه  حدود 200-500 گرم می باشد . میزان رطوبت  دما نور و دیگر شرایط در دوره های رشد بسیار مهم است.

کیسه های آماده شده را به مکانی تمیز و فاقد آلودگی با حرارت 20-30 درجه سانتیگراد برده .میزان دما در هفته اول بسیار مهم می باشد.

بعد از سفید شدن کامل پلاستیکها با میسلیومها ( 20 تا 30 روز بعد از کاشت ) پلاستیکها را با تیغ برش دهید و یا آنها را به طور کامل از بسته جدا نمایید تا قارچها فضای مناسب برای رشد داشته باشند. تامین رطوبت در این دوره بسیار اهمیت دارد. مناسبترین رطوبت هوا 85 تا 90 درصد می باشد .

حداکثر تا یک هفته بعد از برش پلاستیکها قارچهای کوچک در بدنه بستر ظاهر و پس از چند روز بزرگ و قابل برداشت خواهند شد. بهترین زمان برداشت زمانی است که لبه های قارچ به سمت بالا بر نگردد . برای برداشت قارچ می توانید ساقه قارچ را با دست گرفته و بپیچانید. در صورت رعایت کامل شرایط  و حفظ دما، نور، رطوبت و غیره  با روش فوق می توانید 3-4 هفته قارچ برداشت نمایید. فاصله کیسه ها  از یکدیگر حدود 30 سانتیمتر باید باشد تا از تداخل کلاهکهای قارچ با یکدیگر جلوگیری گردد .

در مکان های کوچک برای حفظ رطوبت می توانید  با اسپری نمودن بدنه بستر از خشک شدن آن جلوگیری کنید و اگر چنانچه بدنه بستر خشک شد می توان نسبت به آبیاری آن اقدام نمود. برای بالا بردن میزان رطوبت می توانید کف اطاق  را دائما با آب خیس نمایید، بهتر است از دستگاه بخار ساز یا در صورت امکان از کتری آب جوش استفاده کنید. برای تشکیل کلاهک و تغییر رنگ آن نور کافی لازم است.

نور طبیعی اطاق، برای کشت کافی است. از ورود حشارت، بیماری ها و آلودگی ها  به داخل مکان پرورش حتما ممانعت گردد و در صورت مشاهده مگسهای ریز ( مگس سرکه ) نسبت به مبارزه با آنها اقدام گنید.

در صورتی که بذر آماده استفاده می کنید به چند نکته باید توجه کنید:

1- کیسه نایلونی حاوی بذر (اسپان) قارچ سالم بوده و فاقد پارگی یا چسب خوردگی می باشد.

2- دانه های اسپان(بذر) قارچ فقط به رنگ قهوه ای(رنگ غلات) یا سفید(ناشی از رشد ریسه ها یا میسلیوم قارچ خوراکی) بوده و فاقد رنگ سبز یا سیاه یا نارنجی( بیماری کپکی) می باشد.

3- داخل نایلون بذر(اسپان) قارچ فاقد هرگونه قطرات آب می باشد.

4- دانه های بذر (اسپان) قارچ حالت دانه بندی داشته و در صورت چسبیدگی با فشار دست به راحتی دانه دانه شود.

5- پنبه درب نایلون بذر(اسپان) قارچ سالم بوده و آلوده و کثیف نباشد.

در صورت تهیه بذر (اسپان) قارچ مناسب، امکان نگهداری آن در یخچال (دمای 4- 6 درجه بالای صفر) تا 21 روز میسر می باشد.

کشت در قفسه یا تاقچه: (کشت در قفسه در یک نگاه) مرحله قبل از تخمیر و آماده کردن بستر، پاستوریزه و پر کردن، بذر زنی، دوره نهفتگی، میوه دهی، برداشت محصول، تخلیه

کشت در بطری: در این روش بطری ها را از بستر پر کرده و آن را استرلیزه کرده. آنها را در دمای 17-18 درجه سانتی گراد و رطوت 65-70 درصد قرار می دهند. حدود 25-20 روز طول می کشد که به مرحله میوه دهی برسد.

کشت روی کنده درخت: (درمناطق معتدل) دو روش اساسی برای کشت قارچ روی قطعات درخت وجود دارد. کشت روی قطعات بزرگ چوب، کشت روی قطعات کوچک چوب در این روش اسپان را روی قطعات درخت می ریزند و در شرایط مناسب رشد می دهند.

  • paper | قیمت رپورتاژ آگهی | رپورتاژ سایت
  • فروش | خرید Reports
  •